Styrelse

Ordförande Jan Brügge

janbrugge@telia.com 0708-61 11 54

 

Vice ordförande Bengt Knape

bengt.knape@telia.com 0705-500 846

 

Kassör Johanna B Ludvigsen

jolud2111@gmail.com +4740011347 

 

Intendent Goggen Strömme

goggenstromme@telia.com 0730-88 54 90

 

Hedersledamot Terje Rehnström

terje.rehnstrom@gmail.com 0704-92 74 15

 

Suppleant Tomas Beillon

 

 

Revisorer Bengt Carlsson och Bertil Pekkari.

Valberedning  Bengt Wallin och Conny Arnold 

Foto: Anders Wilhelmsson